nieuws

ETRA bereikt compromis met Europese Commissie over e-bikes

Fietsen

ETRA bereikt compromis met Europese Commissie over e-bikes
“We zijn er in geslaagd een groot aantal eisen, bijvoorbeeld op het gebied van de banden, remmen, en verlichting specifiek voor elektrische fietsen doorgevoerd te krijgen”, stelt Annick Roetynck secretaris generaal van ETRA.

ETRA heeft een compromis bereikt met de Europese Commissie over het maximale vermogen van e-bikes waardoor de toekomstige ontwikkeling van de elektrische fiets niet wordt verstoord.

In de afgelopen maanden heeft de Europese Commissie met de lidstaten en belanghebbenden onderhandeld over de typegoedkeuring en de functionele veiligheidseisen in het bijzondere van e-bikes. Deze eisen zijn nu vastgelegd in een zogenaamde ‘delegated act’. In de komende maanden zullen het Europees Parlement en de Raad de tekst goedkeuren of verwerpen waarna de Commissie deze formeel vastlegt. Deze maakt onderdeel uit van de nieuwe wetgeving voor speed pedelecs en andere elektrische tweewielers zoals lichte elektrische scooters. Op dit moment wordt hard gewerkt aan die regelgeving die vanaf 2016 van kracht wordt.

Eisen aanpassen

“We hebben ons gedurende de onderhandelingen met de Europese Commissie ingespannen om de eisen aangepast te krijgen aan elektrische fietsen”, vertelt Annick Roetynck secretaris generaal van ETRA, de Europese associatie voor fiets- en motorhandelaren, waarvan BOVAG deel uitmaakt. “Oorspronkelijk waren deze eisen ontwikkeld voor bromfietsen en motorfietsen en daarmee veelal totaal ongeschikt voor elektrische fietsen. Daarnaast ontbraken een aantal essentiële eisen ten aanzien van de veiligheid van elektrische fietsen, zoals het testen van frames en vorken.”
“We zijn er in geslaagd een groot aantal eisen, bijvoorbeeld op het gebied van de banden, remmen, en verlichting specifiek voor elektrische fietsen doorgevoerd te krijgen. ETRA heeft de Commissie er ook van overtuigd het testen van frames en vorken op te nemen in het pakket van eisen.”

Toevoeging ‘factor 4’

Gedurende de onderhandelingen heeft de Commissie verdere beperkingen opgelegd ten aanzien van het maximale vermogen in de veronderstelling dat de typegoedkeuring alleen van toepassing zal worden op e-bikes met een ondersteuning tot 45 km/u, de zogenaamde speed-pedelecs, voor sportief gebruik. De Commissie verlangde ook de toevoeging van de factor 4 eis. Dit houdt in dat de ondersteuning van de motor niet groter mag zijn dan vier maal de kracht die op het pedaal gezet wordt.

Ook e-bakfietsen en e-bikes met gashendel

ETRA heeft de Commissie er van weten te overtuigen dat de speed pedelecs niet het enige model elektrisch aangedreven voertuigen is dat moet gaan voldoen aan de typegoedkeuring. Ook elektrische bakfietsen en e-bikes met een gashendel vallen onder deze regelgeving. Deze laatste groep kan technisch echter niet voldoen aan de factor 4 eis waarmee toetreding tot de markt geblokkeerd zou worden. “Bovendien heeft de Commissie geen enkel bewijs dat de factor 4 eis nodig is om de ten aanzien van de veiligheid van e-bikes”, voegt Annick Roetynck er aan toe.

Wetenschappelijk onderzoek

“Na een lange discussie hebben we een compromis bereikt. ETRA was bereid om de factor 4 voorlopig te aanvaarden, op voorwaarde dat de Commissie de mogelijkheid zou oplaten om in de toekomst de factor 4 eis te herzien. De Commissie heeft nu de volgende overweging toegevoegd aan de tekst: “de factor vier in de verhouding tussen de ondersteuning van de motor en de werkelijke kracht op het pedaal zoals genoemd in bijlage XIX moet worden onderworpen aan verder wetenschappelijk onderzoek. Op basis van toekomstig wetenschappelijk onderzoek en gegevens van voertuigen op de markt, kan de bovengenoemde factor vier bij toekomstige herzieningen van deze regulering worden aangepast.”
Verder heeft de Commissie uitdrukkelijk verklaard dat e-bikes met een gashendel tot 25 km/h worden geclassificeerd als L1e A-voertuigen. Aanvankelijk had de Commissie aangegeven dat L1e-A was bedoeld voor e-bikes tot 25 km/h en maximaal 1 kW. Het indeling van deze voertuigen in de categorie L1e-A heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo hoeven ze niet te voldoen aan de bovengenoemde factor 4 en worden ze uitgesloten van aanvullende eisen zoals spiegels, meters en knipperlichten.

Belang fietsvakhandel voorop

“We zijn zeer tevreden met deze uitkomst”, stelt Annick Roetynck. “Het belang van de fietsvakhandel heeft voor ons altijd voorop gestaan. Wij zijn van mening dat er een enorm potentieel is voor elektrische mobiliteit, aangezien het aantal auto’s met verbrandingsmotoren in stedelijke gebieden binnen Europa moet worden gehalveerd in 2030 en in 2050 volledig verboden. Maar de strijd is nog niet voorbij. We onderhandelen momenteel met de Commissie over de volgende ‘delegated act’ met daarin de constructie-eisen.”

Reageer op dit artikel