nieuws

ETRA stelt nieuwe Europese regelgeving voor elektrische fietsen voor

Fietsen

ETRA stelt nieuwe Europese regelgeving voor elektrische fietsen voor

GENT – De European Twowheel Retailers Association (ETRA) heeft bij de Europese Commissie een gemotiveerd voorstel ingediend voor wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot elektrische fietsen en bromfietsen.


GENT – De European Twowheel Retailers Association (ETRA) heeft bij de Europese Commissie een gemotiveerd voorstel ingediend voor wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot elektrische fietsen en bromfietsen.

Met het oog op het bereiken van een akkoord over een dergelijk voorstel had de Amerikaanse Light Electric Vehicla Association (LEVA) een vergadering belegd 25 september in Las Vegas, terwijl ETRA dat gisteren in Brussel deed. De industrie in Las Vegas stemde voor een verhoging van het vermogen van 250W tot 500W en een verhoging van de maximale snelheid zonder hulp van25 tot 32 km/u.

Na een uitvoerige discussie, stemde de industrie op de bijeenkomst in Brussel alleen in met de toename van het vermogen. Aangezien de huidige maximumsnelheid voor snorfietsen vastgesteld is op 25 km/h., kan de Commissie zich terughoudend opstellen om een hogere snelheid voor elektrische fietsen mogelijk te maken.

De industrie in Brussel had niet alleen oog voor dat de gewenste specificaties van trapondersteunde fietsen worden uitgesloten van het typegoedkeuring. De deelnemers hebben ook gewerkt aan de definitie van twee nieuwe categorieën, om die in te voeren in de typegoedkeuring.

Voor fietsen met trapondersteuning, die niet uitgesloten zijn van de typegoedkeuring, stelt ETRA de volgende definitie voor: "Fietsen met trapondersteuning, die zijn uitgerust met een of meer aanvullende elektromotoren met een gecombineerd nominaal continu maximumvermogen van hooguit 1 kW, waarvan de output wordt onderbroken zodra het voertuig een snelheid van 45 km/h bereikt, of eerder, wanneer de bestuurder ophoudt met trappen."

ETRA heeft ook een nieuwe categorie voorgesteld voor elektrische fietsen met een gashendel en voor snorfietsen: "Fietsen en bromfietsen met een of meer elektrische motoren met een gecombineerde vermogen van niet meer dan 1 kW en een maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h.”

Op hun website roept ETRA de betrokken industrie op de associatie zoveel mogelijk te steunen. Als ze hun steunbetuigingen via e-mail bevestigen, worden de bedrijven toegevoegd aan een lijst, die met het voorstel aan de Europese Commissie meegestuurd zal worden.

Reageer op dit artikel