nieuws

Accell Group versterkt positie in Europa

algemeen

Accell Group versterkt positie in Europa
Door een hoger bedrijfsresultaat, lagere financieringskosten en lagere reorganisatiekosten, zal de nettowinst voor geheel 2014 naar verwachting stijgen ten opzichte van 2013.

Op basis van de ontwikkelingen tot en met oktober verwacht Accell Group in het tweede halfjaar een hogere omzet in alle belangrijke landen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook voor de nettowinst wordt in het tweede halfjaar een stijging verwacht ten opzichte van 2013.

In Denemarken voert Accell Group overnamegesprekken met Cycle Service Nordic, een distributeur van fietsonderdelen en –accessoires. René Takens, CEO van Accell Group: “De positieve trend van het eerste halfjaar zet zich ook door in het tweede halfjaar. Na een goed eerste halfjaar zijn de weersomstandigheden in de relevante markten waar we verkopen ook in het tweede halfjaar gunstig. Doordat er met name meer elektrische fietsen en duurdere sportieve fietsen worden verkocht ontwikkelt de marge zich positief. De overname van Comet in Spanje en de verwachte overname van Cycle Service Nordic in Denemarken zorgen voor een verdere versterking van onze positie op gebied van fietsonderdelen en -accessoires in Europa. Voor heel 2014 verwachten we derhalve een gezonde groei van omzet en resultaat.”

Overname Spanje en Denemarken

De eerder aangekondigde overname van Comet is recentelijk afgerond; de Spaanse onderneming zal vanaf 1 november 2014 in de geconsolideerde cijfers van Accell Group worden meegenomen. Verder maakt Accell Group bekend in gesprek te zijn met Cycle Service Nordic in Denemarken. Cycle Service Nordic is een distributeur van fietsonderdelen en –accessoires in Scandinavië met een winstgevend omzetniveau van ongeveer €13 miljoen. Het bedrijf telt ongeveer 40 medewerkers.

Tweede halfjaar meer groei

Op basis van de geschetste ontwikkelingen en de huidige marktvooruitzichten verwacht Accell Group voor het tweede halfjaar van 2014 een hogere autonome groei van de omzet ten opzichte van het eerste halfjaar 2014. De toegevoegde waarde zal naar verwachting op een licht hoger niveau liggen dan in 2013, mede door een reductie van het aantal fietsen van oudere modeljaren, dat met korting moet worden verkocht. Het percentage van de operationele kosten ten opzichte van de omzet ligt op een vergelijkbaar niveau als in de tweede helft van 2013. Door reductie van de voorraden en door het afstoten van de activiteiten van Hercules en de fitness-activiteiten is het totale handelswerkkapitaal gedaald ten opzichte van 2013.

Nettowinst stijgt

Door een hoger bedrijfsresultaat, lagere financieringskosten en lagere reorganisatiekosten, zal de nettowinst voor geheel 2014 naar verwachting significant stijgen ten opzichte van 2013. Met inachtneming van de normale effecten die verband houden met het verloop van de seizoensmatige verkopen, zijn er in de afgelopen maanden geen noemenswaardige wijzigingen opgetreden in de financiële structuur van Accell Group. Het seizoensmatige karakter van de activiteiten leidt er doorgaans toe dat de winst in het tweede halfjaar sterk lager is dan in het eerste halfjaar. De middellange tot lange termijn vooruitzichten blijven positief. Er is een blijvend goede vraag naar fietsen voor mobiliteit, gezondheid en actieve sport. Dit zal vooral de omzet van elektrische fietsen en sportieve fietsen in het hogere segment blijven stimuleren.
Meer nieuws over Accell.

Reageer op dit artikel