nieuws

Fietsersbond start gedragscampagne

algemeen

Fietsersbond start gedragscampagne

UTRECHT – Op donderdag 25 maart start de Fietsersbond onder de titel Vriendelijkverkeer.nl een positieve campagne over verkeersgedrag. De Fietsersbond wil met deze campagne bereiken dat verschillende verkeersdeelnemers meer rekening houden met elkaar, waardoor het verkeer plezieriger en veiliger wordt.

UTRECHT – Op donderdag 25 maart start de Fietsersbond onder de titel Vriendelijkverkeer.nl een positieve campagne over verkeersgedrag. De Fietsersbond wil met deze campagne bereiken dat verschillende verkeersdeelnemers meer rekening houden met elkaar, waardoor het verkeer plezieriger en veiliger wordt.

De campagne richt zich op het gedrag tussen fietsers en automobilisten, fietsers onderling en fietsers en voetgangers. Uitgangspunt is dat alle soorten verkeersdeelnemers wel eens onbewust hinderlijk gedrag vertonen ten opzichte van elkaar. Met name kwetsbare groepen als ouderen en kinderen hebben daar last van. De campagne gaat nadrukkelijk niet over verkeersregels, maar over het voorkomen van hinderlijk, onduidelijk en als bedreigend ervaren gedrag.

Fietsersbond spreekt ook fietsers aan
De campagne loopt door tot in 2011. In deze periode zal de Fietsersbond steeds nieuwe middelen en acties ontwikkelen en nieuwe thema’s aansnijden. In het komende jaar begint de Fietsersbond met de thema’s: het uitparkeren en openen van autodeuren en het richting aangeven, zowel door automobilisten als door fietsers. Toekomstige onderwerpen zijn onder meer: rustig remmen bij nadering kruispunt of zebrapad, fietsparkeren niet op looproutes, autoparkeren niet op fietsstroken, afstappen op de stoep en ruimte geven bij inhalen. Het is voor het eerst in haar 35-jarig bestaan dat de Fietsersbond een dergelijke campagne voert. Bijzonder is tevens dat de Fietsersbond ook de eigen achterban, fietsers, op hun gedrag aanspreekt.

Low budget en inventieve middelen
Omdat de Fietsersbond niet over een gigantisch campagnebudget beschikt, is gezocht naar inventieve middelen en samenwerking met diverse partijen. De campagne is voor een deel zelf en voor een deel in samenwerking met bureau Rich ontwikkeld. Naast beperkte inzet van low-budgetgeproduceerde radio- en tv-spotjes zijn er straatacts, acties van lokale afdelingen van de bond, stickers en een website waar bezoekers onder andere hun verkeersvriendelijkheid kunnen testen en hun attentmoment kunnen uploaden. Onder de inzenders van deze attentmomenten in beeld, tekst, foto of film, wordt iedere maand een fiets verloot.

Verkeersetiquette
Etiquettedeskundige en publiciste Reinidis van Ditzhuyzen ondersteunt de campagne met tips over prettige omgangsvormen tussen fietsers, automobilisten en voetgangers. Deze worden later gebundeld in de Verkeersditz. Mevrouw van Ditzhuyzen is zeer enthousiast over de campagne: “Duidelijk en attent gedrag in het verkeer is niet tuttig, maar nuttig”.

Reageer op dit artikel