nieuws

20 tips voor e-bike accu’s

Retailing 5313

E-bike accu’s zijn net mensen; ze kunnen heel slecht tegen stress! Zonder op- en ontladingsstress ‘leven’ ze veel, heel veel langer. En die langere levensduur is nodig omdat verwacht wordt dat e-bike accu’s de komende jaren alleen maar duurder zullen worden. 10 Do’s en 10 Dont’s voor een langere levensduur.

20 tips voor e-bike accu’s
E-bike accu’s zijn net mensen; ze kunnen heel slecht tegen stress! Zonder op- en ontladingsstress ‘leven’ ze veel, heel veel langer. Foto Shutterstock JFsPic Factory

Tijdens het recent gehouden Battery Experts’ Forum werden de basisprincipes uitgelegd van Lithium-Ion accu’s. Met daarbij een lang lijst van hoe accu’s het best te behandelen; oftewel de do’s en dont’s.

10 tips e-bike accu’s: Do’s

 1. Niet te veel op- en ontladen. Levensduur verdrievoudigd bij opladen tot 80% van capaciteit.
 2. Accu’s van te verkopen e-bikes tot maximaal 50% van capaciteit opladen.
 3. Niet opladen bij vorst of bij hoge temperaturen.
 4. Accu’s van te verkopen e-bikes koel opslaan en bij maximale luchtvochtigheid van 80%.
 5. Behandel accu’s voorzichtig; voorkom ook kleine beschadigingen.
 6. Beschadigde accu’s niet langer gebruiken.
 7. Beschadigde accu’s kunnen warm worden en gaan stinken.
 8. Beschadigde accu’s kunnen ook gaan lekken. Met handschoenen aanpakken.
 9. Accu-brand met water bestrijden. Direct brandweer inschakelen. Als er gassen vrijkomen gasmaskers gebruiken.
 10. Check voorschriften verzekeraar voor opslag accu’s en check voorschriften brandweer voor opslag accu’s en wat te doen bij brand.

10 tips e-bike accu’s: Dont’s

 1. E-bike accu’s niet blootstellen aan direct zonlicht; e-bike niet parkeren in de volle zon.
 2. Blootstelling van accu’s aan hoge temperaturen verkort levensduur fors.
 3. Accu’s niet te lang opslaan. Er gaat capaciteit verloren naarmate ze ouder worden. Fi-fo (first-in-first-out) principe hanteren.
 4. Voorkom diepteontlading.
 5. Voorkom vol-lading.
 6. Te verkopen e-bikes niet met volgeladen accu’s in opslag. Er gaat capaciteit verloren. Opslag met maximaal 50% lading.
 7. Waarschuw uw klanten voor accubeschadigingen. Ook accu’s met kleine beschadigingen niet langer gebruiken.
 8. E-bike met accu nooit met hogedrukspuit schoonmaken.
 9. Accu’s nooit verhitten.
 10. Gebruikte accu’s niet langer dan 3 maanden opslaan.

Productie accu’s overvraagd

Op het Battery Experts’ Forum werd een wereldmarktanalyse gegeven door de algemeen directeur van BMZ GmbH, Sven Bauer. BMZ is Europa’s grootste batterijfabrikant. Op dit moment gebruikt de e-bikesector ongeveer 10% van alle geproduceerde batterijen. Gezien het feit dat Bosch onlangs meldde te verwachten dat de e-bikemarkt tegen 2020 verdrievoudigd zal zijn, zal de vraag naar cellen voor e-bikebatterijen ook naar 30% van de huidige productie stijgen.

Fietsindustrie ‘peanuts’ vergeleken met auto-industrie

Met het oog op de huidige marktsituatie en rekening houdend met het belang van de fietsindustrie in vergelijking met de auto-industrie voorspelt Bauer een scenario waarin “de belangrijkste batterijfabrikanten niet aan de vraag zullen kunnen voldoen. Kleinere klanten zoals e-bikefabrikanten worden geconfronteerd met tekorten of zelfs het stoppen van de levering.”

Lees het complete artikel over het Battery Experts’ Forum en de wereldwijde batterijmarkt in Tweewieler Magazine april of de Digitale editie van Tweewieler. Zie reactie onder dit bericht van Nanne Faas voor aanvullingen en tips!

 

 

Foto's

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels